Pozitívne správy týkajúce sa budúceho využitia Zechenterovho domu v Kremnici!

Pred rokom, v decembri roku 2020, sme na našej webovej stránke uverejnili výzvu na začatie diskusie vo veci budúceho využitia Zechenterovho domu v Kremnici. Do diskusie sa zapojilo až 217 ľudí, pričom všetci sa vyjadrili v tom zmysle, že preferujú využitie domu na verejné a spoločensko-kultúrne účely.  V marci roku 2021 sme listom adresovaným Mestskému Read more…