Kremnický rumaj 8

Časopis vo formáte PDF

Obsah
– Postihne Kremnicu osud krajín tretieho sveta? / B. Glocková, L. Kürthy
– V mene zlata / J. Rizman
– Architektúra mesta Kremnica opäť chudobnejšia / L. Kürthy
– Príspevok k významnej návšteve cisára Františka Lotrinského v Kremnici v roku 1751 / O. Finka
– Rodina Schrötter z Wohlgemutsheimu v Kremnici / W. Schretter
– Kremnica a Viedeň v stredoveku / D. Kianička
– Príbeh o tom, ako sochárski tovariši ukradli v dome mešťana Schindlera moriaka, hus a dve sliepky / B. Balážová
– O remeslách a cechoch / O. Štroffek
– Otakar Španiel – zakladateľ československej medailérskej školy / N. Vitanovská
– Horúca voľba predsedníctva Okresného živnostenského spoločenstva v Kremnici alebo Pomery medzi živnostníkmi v roku 1932 / J. Ryník
– Z histórie Bartošovej Lehôtky pri Kremnici / J. Kaštier