Dom na Zechenterovej ulici č. 337/23
Neďaleko pošty na Zechenterovej ulici v zákrute, kde sa cesta rozdvojuje smerom k Zechenterovej záhrade a smerom na železničnú stanicu, bol zbúraný jeden kamenný poldom, a to bez oficiálneho povolenia. Majiteľ bol za to pokutovaný. Miesto zostalo prázdne a tvorí medzi domami medzeru, ako keď je človek štrbavý. Škoda, dom už nikto, tak ako starý zub, na miesto nevráti. V tejto časti Zechenterovej ulice stála banská šachta František a bolo tu aj viacero banských kamenných a drevených domov. Dnes zostalo po nich už vyslovene iba torzo.
« of 10 »