Odhalenie pamätnej tabule lekárovi a organológovi Pavlovi Hollému

23. novembra 2012 bola na dome č. 32/34 na Štefánikovom námestí v Kremnici odhalená pamätná tabuľa kremnickému lekárovi, organistovi a organológovi Pavlovi Hollému (1912 – 1988), ktorého 100. výročie narodenia sme si pripomenuli práve v roku 2012. Podujatia sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí – rodinných príslušníkov, priateľov a kolegov dr. Hollého či prosto tých, čo mu prišli vzdať úctu.

Na začiatku podujatia sa prítomným prihovoril D. Haas Kianička, potom vystúpili žiaci žakladnej umeleckej školy s hudobným programom. Život Pavla Hollého priblížil auditóriu prof. Boris Banáry, čo-to z jeho súkromného života prezradil najstarší syn Karol Hollý. Napokon prítomných pozdravil viceprimátor mesta Kremnice p. Igor Kríž. Podujatie vyvrcholilo samotným odhalením tabule a malou recepciou.

Z výtvarného hľadiska zaujímavá pamätná tabuľa sa skladá z mramorového podkladu v tvare organových píšťal a bronzového portrétneho medailónu. Dosku navrhol kremnický výtvarník Imrich Csaba Fodor (vysekal ju Ondrej Kilík), medailón vytvorila kremnická medailérka Mária Poldaufová (odlial ho Štefan Kuzmín). Tabuľa vznikla z iniciatívy prof. B. Banáryho a I. Cs. Fodora. Náklady na vyhotovenie tabule pokryla rodina Pavla Hollého, za čo im treba veľmi poďakovať. Administratívne a organizačné zabezpečenie jej výroby, ako aj samotného slávnostného aktu odhalenia pamätnej dosky zabezpečilo občianske združenie SOS Kremnica.