Kremnický letopis 21

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Morový stĺp sv. Trojice v Kremnici / Daniela Bednářová
– Rodina lekára a spisovateľa Gustáva Kazimíra Zechentera – Laskomerského, 2. časť / Peter Mišík
– Sochy baníka a hutníka z Dolnej brány v Kremnici / Juraj Gembický
– Začiatky hokeja v Kremnici a jeho úspechy  v období medzivojnovej Československej republiky / Daniel Haas Kianička
– Spoločnosť dcér kresťanskej lásky – Vincentky v Kremnici / Michal Baláž
– Z dejín kremnickej žurnalistiky 3 – časopisy kremnických škôl, františkánov a osvety (1945 – 1989) / Otto Štroffek
– Z dejín lyžovania v Kremnici, 2. časť – lyžovanie ako súčasť cestovného ruchu a lyžiarske tradície / Ľubica Majerová