Prezentácia jubilejného 20. čísla časopisu Kremnický letopis!

Dňa 25. apríla 2012 sa uskutočnila prezentácia jubilejného 20. čísla časopisu o dejinách Kremnice a jej okolia Kremnický letopis. Uzatvoril sa ním desiaty ročník vydávania tohto periodika. Keďže časopis naše združenie vydáva dvakrát do roka, ide v prípade jubilea o číslo 2/2011.

V doterajších číslach bolo publikovaných takmer 150 článkov z dejín Kremnice, a to od domácich i zahraničných (Česko, Nemecko, Maďarsko) historikov. V druhom čísle z roku 2011 boli publikované nové zaujímavé príspevky – z dejín vydávania časopisu Kremnický rumaj (tak sa volalo prvých 9 čísel Kremnického letopisu), z dejín kremnického lyžovania, z dejín renesančného školstva, z dejín rodiny spisovateľa Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského, z dejín zájazdného hostinca na Dolnej Vsi pri Kremnici, zo zvykolsovia týkajúceho sa krstov na Lúčkach pri Kremnici v 19. storočí, ako aj články o ukončení rafinácie zlata a striebra v Kremnici v roku 1956 a o vyobrazení kremnického Mestského hradu na erbe z roku 1552.

Prezentácia časopisu mala slávnostný charakter. Na začiatku bola premietnutá časť staršieho filmu o Gustávovi Kazimírovi Zechenterovi-Laskomerskom. Nalsedovalo 5 krátkych prednášok prezentujúcich príspevky uverejnené v časopise. Vystúpenia autorov sa striedali s hudobnými vstupmi, ktoré zabezpečili Klárika Štroffeková a Nikola Nižnik zo ZUŠ v Kremnici (K. Štroffeková je členkou združenia SOS Kremnica). Podujatie vyvrcholilo vedomostným audiokvízom. Výhercovia získali zaujímavé ceny – knihu D. Bednářovej Z kuchyne kremnického baníka, knihu D. Haasa Kianičku Kremnica – mesto príbehov, Sprievodcu po meste Kremnica a všetkých 20. čísel Kremnického letopisu! na záver sme si pripili na zdravie a zaželali časopisu úspešnú budúcnosť.