Kremnický letopis 20

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Kremnický rumaj – časopis o dejinách Kremnice a okolia / Daniela Bednářová
– Za oponou študentského života v renesančnej Kremnici / Radoslav Ragač
– Najstaršie vyobrazenie Mestského hradu v Kremnici z polovice 16. storočia! / Daniel Haas Kianička
– „Odniesli sme pohana, priniesli sme kresťana“ – Sonda do rodinných zvyklostí v Lúčkach pri Kremnici v 2. polovici 19. storočia / Ján Golian
– Rodina kremnického lekára a spisovateľa G. K. Zechentera-Laskomerského / Peter Mišík
– Príspevok k dejinám starého hostinca v Dolnej Vsi pri Kremnici / Bohuslava Konušová
– Z dejín lyžovania v Kremnici, od počiatkov do začiatku druhej svetovej vojny / Ľubica Majerová
– Dramatické ukončenie rafinácie zlata a striebra na Slovensku (v Kremnici) / Richard Kafka