Prezentácia Kremnického letopisu 1/2011

Dňa 12. 10. 2011 sa uskutočnila v priestoroch numizmatickej expozície kremnického múzea prezentácia ďalšieho čísla časopisu Kremnický letopis (1/2011). Za prítomnosti „histórie chtivých“ Kremničanov referovali jednotliví autori o svojich témach. Viliam Neuschl pohovoril o tom, ako kráľ Žigmund Luxemburský predal Kremnici v roku 1429 štyri obce – Kunešov, Lúčky, Hornú a Dolnú Ves, Barbora Glocková predniesla príspevok o jednom z obrazov s výjavmi zo života sv. Františka, ktoré sa nachádzajú na oratóriu kremnického františkánskeho kostola a momentálne sa reštaurujú, Peter Mišík informoval o najstaršom vyobrazení súčasného slovenského znaku, a to na pečati z roku 1335, Daniel Kianička sa venoval dejinám kremnickej rodiny Freiseisenovcov v 18. storočí a napokon Antónia Ťahún-Mendelová prednášala o dejinách hudby v Kremnici od roku 1861 do súčasnosti.

Súčasťou podujatia bol tradičný výherný kvíz. Ako vydavatelia časopisu sme radi, že Kremničania majú záujem o svoje dejiny, zúčastňujú sa podujatí venovaných histórii mesta a v hojnom počte prispievajú článkami aj do Kremnického letopisu. Združenie SOS Kremnica momentálne pripravuje ďalšie číslo časopisu (2/2011), ktoré by malo výjsť na prelome rokov 2011 a 2012.