Kremnický letopis 19

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Ako kráľ Žigmund Luxemburský predal Kremnici v roku 1429 štyri v susedstve ležiace obce / Wiliam Neuschl
– Slovenský znak v 14. storočí / Peter Mišík
– Záchrana skvostu z oratória františkánskeho kostola v Kremnici (reštaurovanie obrazu z cyklu zo života sv. Františka) / Barbora Glocková
– Kremnická rodina Freiseisenovcov v 18. storočí / Daniel Kianička
– Kremnica a okolie na tajných mapách Prvého vojenského mapovania / Martin Turóci
– Garbiari v Kremnici / Juraj Herman
– Obmedzenie ľudských a občianskych práv Židov po vyhlásení autonómie Slovenska v roku 1938 / Ľuba Ďurčová
– Hudobný život v Kremnici (spolky, združenia, spevokoly a iné hudobné telesá v Kremnici od roku 1861) / Antónia Ťahúň-Mendelová