Výstava Symboly doby nedávno minulej (1948 – 1989)

Občianske združenie SOS Kremnica v spolupráci s občianskym združením Cremnicium pripravili na leto 2011 (júl až koniec septembra, s výnimkou 15. – 30. augusta) pre záujemcov vo svojich spoločných výstavných priestoroch Galéria – Archív na Štefánikovom námestí 1/1 v Kremnici (za budovou Mestského úradu) zaujímavú výstavu nazvanú Symboly doby nedávno minulej (1948 – 1989).

Návštevník môže na nej zhliadnuť predmety symbolizujúce obdobie socialistického zriadenia v Československu, zvlášť v Kremnici: znaky rôznych združení (Socialistický zväz mládeže, Pionierska organizácia, Revolučné odborové hnutie atď), všeobecné symboly (veľkorozmerný kosák a kladivo), obrazy socialistických prezidentov a tajomníkov KSČ, monumentálnu kresbu zobrazujúcu Vladimíra Iljiča Lenina, busty (Ludvík Svoboda), legitimácie, ideologickú literatúru (knihy Karola Marxa, V. I. Lenina, Historický materializmus, kniha o Chruščovovej ceste po USA, Závery XVII. Zjazdu Komunistickej strany Československa atď.), maľovaný obraz s fotografiami kanidátov do Národného frontu z roku 1957, nástenný plagát s notami a textom k piesni Internacionála, socialistické medaily, plagáty a fotografie (prvomájové sprievody, foto s pioniermi, tribúny so socialistickými činiteľmi, fotografia Kremnice s päťcípou hviezdou na kopci zvanom Grobňa atď.) a iné (napríklad pionierska šatka či štandarda zväzu mládeže).

Výstava má nielen vizuálny, ale aj akustický rozmer, pri prehliadke totiž znejú z reproduktorov ideologické piesne socialistického režimu. Vystavené exponáty ilustrujú na jednej strane nezmyselnosť a myšlienkovú vyprahlosť minulého zriadenia, na druhej strane však skutočnosť, že na regionálnej úrovni neboli politické trenia a komunistická ideologizácia tak vypuklé ako na úrovni celoštátnej. Ilustrujú to predmety viažuce sa k tzv. Pražskej jari roku 1968 (novinové výstrižky, knihy, transparent s nápisom Za Dubčeka a slobodu…), ktoré boli opatrované na príslušných miestnych úradoch spolu so socialistickými symbolmi…