Čistenie mesta pri príležitosti Dňa zeme

Pri príležitosti Dňa zeme sa členovia nášho združenia stretli dňa 17. 4. 2011 na svahu pod severným vstupom do kremnického Mestského hradu a tento svah vyčistili od odpadkov rôzneho druhu – fľaše, hrnce, topánky, oblečenie, konzervy, plechy, gumy, tyče, staré zásuvky, sklo, bežné smeti atď. Brigádu sme zorganizovali na podnet vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Výzvu sme prijali s nadšením, pretože radi venujeme Kremnici časť zo svojho voľného času.