Nezmyselná asanácia tzv. Zeleného domu v Kremnici

Počas jarných prázdnin roku 2011 bol v Kremnici nezmyselne zbúraný tzv. Zelený dom na Angyalovej ulici. Bol to objekt navrhovaný na zápis do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok a figurujúci medzi pamätihodnosťami mesta Kremnica.

Asanáciu domu zavinila nielen chybne nastavená legislatíva, ale aj laxný prístup pamiatkarov. To, že sa majiteľ rozhodol dom zbúrať, a že jeho vzťah k histórii je zrejme minimálny, nám môže byť ľúto, no v prípade Zeleného domu zaspali aj pamiatkari ako štátny orgán usmerňujúci konanie vlastníkov historických objektov v rámci pamiatkovej ochrany. Ak už aj dom nebolo možné zachrániť, pýtame sa, prečo nebol nariadený pred jeho asanáciou umelecko-historický prieskum a nič sa neurobilo ani v oblasti archeológie. Dom sa totiž nachádzal v historicky výrazne exponovanej časti Kremnice, kde je osídlenie písomne doložené už v 14. storočí, a kde sa nachádzali najstaršie domy a zariadenia na spracovanie rudy.

Pri obhliadke objektu tesne pred jeho zbúraním, sme ako členovia združenia SOS Kremnica museli s ľútosťou konštatovať, že v dome neboli žiadne sondy dokazujúce „pamiatkarsky“ prieskum, a že odborne sa nepreskúmalo ani jeho okolie. Pri asanácii domu sa ukázalo, že z neho „vypadávajú“ prinajmenšom renesančné profiláciou zdobené ostenia, no po pamiatkaroch ani vidu, ani slychu… Keďže sa naše združenie venuje ochrane pamiatok, zachránili sme zo Zeleného domu pre výstavné účely väčšinu historizujúcej drevenej verandy, ako aj niekoľko ostení.

Dúfajme, že v budúcnosti sa už, a to nielen v Kremnici, podobné prípady nebudú opakovať. Mimochodom, dom nebol v takom zlom technickom stave, ako to vyzeralo na prvý pohľad. Po rekonštrukcii mohol poskytnúť jeho obyvateľom bývanie na lukratívnej meštianskej úrovni…