Prezentácia časopisov Kremnický letopis – čísla 1/2008, 1-2/2009 a 1-2/2010

17. marca 2011 boli slávnostne prezentované najnovšie čísla časopisu o dejinách Kremnice a jeho okolia Kremnický letopis.

17. marca 2011 boli slávnostne prezentované najnovšie čísla časopisu o dejinách Kremnice a jeho okolia Kremnický letopis, ktorý vydáva združenie SOS Kremnica od roku 2001. Išlo o čísla 2/2008, 1-2/2009 a 1-2/2010. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch numizmatickej expozície kremnického múzea v meštianskom dome 11/21 na Štefánikovom námestí v Kremnici.

V prvej časti odzneli prednášky z dejín Kremnice. Pani Darina Salátová hovorila o aktivitách kremnických pobočiek Matice slovenskej a spolku žien Živena v období medzivojnovej českoslobenskej republiky, Jindřich Cupák o dejinách abstinentských snáh v Kremnici, Milan Rybársky o kostole sv. Jána na Kremnických Baniach, Štefan Grosch o medailérovi Antonovi Hámovi, Peter Mišík o zlatníkovi a rytcovi Petrovi Gallicovi a Daniel Kianička o dejinách kremnickej rodiny Freiseisen, o kremnickom streleckom spolku v 18. storočí, o registri klenotov mesta Kremnica z roku 1724 a o cestovateľovi Emilovi Holubovi a Kremnici.

V druhej časti podujatia sa uskutočnila súťaž. Prítomní hádali o aké kremnické historické brány, dvere a portály ide na premietaných obrázkoch. Traja výhercovia boli na záver odmenení tromi číslami časopisu Kremnický letopis, zborníkom Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice a DVD-filmom Stará dobrá Kremnica.

Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.