Odhalenie sochy kráľa Karola Róberta z Anjou

Dňa 24. februára 2011 bola spolu so slávnostným aktom zapísania Mincovne Kremnica, š. p. do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva a otvorením priestorov novej raziarne medailí odhalená v priestore pred mincovňou aj socha uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou, ktorý 17. novembra 1328 vydal listinu o založení mesta Kremnice a zriadil tu aj kráľovskú mincovňu a komoru.

Socha (bronzové poprsie s architektonickým podstavcom) vznikla ako výsledok spolupráce kremnickej mincovne a združenia SOS Kremnica. V roku 2009 oslovil združenie s myšlienkou realizovať takýto pamätník riaditeľ Mincovne Kremnica, š. p. Ing. Vlastimil Kalinec. Jeho myšlienka silno zarezonovala v našich radoch, pretože Karol Róbert si už dávno zaslúžil mať v Kremnici na seba pamiatku. Po vzájomnej dohode mincovňa poukázala združeniu 2% zo svojich daní za rok 2008 a z týchto financií bolo hradené vytvorenie pamätníka. Realizáciu sochy a podstavca organizačne zabezpečilo naše združenie.

Pamätník s bronzovým poprsím kráľa vytvoril mladý revišťsko-bratislavský sochár Mgr. art Pavol Dubina. Sochu odliali kremnickí odlievači Kamil Gubán a Ján Konuš, andezitový podstavec s textami vyrobila firma Vodostav – Kamenárstvo zo Zlatých Moraviec. Sochu slávnostne odhalil za prítomnosti ministra financií Ivana Mikloša, zástupcov Národnej banky Slovenska, mincovne, novinárskej obce a ďalších hostí predseda združenia Daniel Kianička.