Kremnický letopis 15/16

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Kremnické meštianske strelectvo v 18. storočí / Daniel Kianička
– Mikovíniho výrobná schéma na rafináciu zlata / Richard Kafka
– Turecká hrozba (povesť) / Radoslav Mandalík
– Cestovateľ Emil Holub a Kremnica / Daniel Kianička
– Živena – spolok slovenských žien v Kremnici založený v roku 1919 / Darina Salátová
– 85 rokov abstinentských snáh v Kremnici / Jindřich Cupák
– Som autorom prvého kremnického pečatidla a mincí ja, majster Peter z Kremnice?, 3. časť / Peter Mišík