Kremnický letopis 13

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Útok Kremničanov na majetky Dóciovcov v roku 1497 / Peter Ivanič
– Z dejín sociálnej starostlivosti v Kremnici, 1. časť / Dana Chmelíková
– Som autorom prvého kremnického pečatidla a mincí ja – majster Peter z Kremnice?, 2. časť / Peter Mišík
– Po zbojníckych chodníčkoch – dejepisná črta z drievnych čias mesta Kremnice / Daniel Kianička
– Kremnické hutníctvo v 18. storočí – zamestnanci hút / Ivana Niklesová
– Komorský gróf Hellenbach alebo Sternbach? – o tajomstve vzácneho barokového obrazu zo zbierok kremnického múzea / Janka Kolláriková, Daniel Kianička
– História vzniku Krížovej cesty a Kostola sv. Kríža na Kalvárii v Kremnici a ich obnova v r. 1993 – 2007 / Milan Rybársky
– Dvaja kremnickí vzdelanci / Marián Bovan
– Obraz stavebného ruchu v Kremnici v polovici 30. rokov ulynulého storočia na stránkach dobovej tlače / Rastislav Popelka
– Z dejín žurnalistiky a publicistiky v Kremnici – Obdobie Československa a prvej Slovenskej republiky 1 / Otto Štroffek
– Biografie nemeckých evanjelických kňazov pôsobiacich v Kremnici v 20. storočí, 2. diel / Andreas Metzl