Kremnický letopis 12

Časopis vo formáte PDF

Obsah
– Rod komorského grófa Jána Dúbravického z Dúbravice / Radoslav Mandalík, Dušan Dúbravický
– Kremnické cechy a ich sociálna starostlivosť v 15. a 16. storočí / Iveta Pecníková
– Kremnické hutníctvo v 18. storočí – dejiny výrobných technológií / Ivana Niklesová
– Najstaršia datovaná modrotlač na Slovensku (zo zbierok Stredoslovenského múzea v B. Bystrici) / Zuzana Drugová
– 665 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Kunešov / Viliam Neuschl
– Typológia kremnických hlinených fajok / Jozef Šteffek
– Z dejín žurnalistiky a publicistiky v Kremnici – obdobie pred vznikom Československa / Otto Štroffek
– Predohra a dohra jedného plesu / Rastislav Popelka
– Biografie nemeckých evanjelických kňazov pôsobiacich v Kremnici v 20. storočí, 1. diel / Andreas Metzl
– Buď pripravený… z dejín kremnického skautingu / Daniel Kianička
– Som autorom prvého kremnického pečatidla mincí ja, majster Peter z Kremnice?, 1. časť (zo spomienok prvého kremnického zlatníka druhej polovice 20. storočia) / Peter Mišík