Kremnický letopis 11

Časopis vo formáte PDF

Obsah
– Zmienky o Kremnici v rakúskych časopisoch v prvej polovici 19. storočia / Daniel Kianička
– Kremnické hutníctvo do polovice 18. storočia / Ivana Niklesová
– Kremnická bratská pokladnica / Dana Chmelíková
– Kremnica v cestopise Charlesa Siegmetha / Rastislav Popelka
– Ulice ako zdroj poznávania mesta / Jozef Ryník
– Dve zaujímavosti z Kremnice z obdobia prvej republiky / Barbora Glocková
– Kremnica na stránkach Slovenského večerníku (1929 – 1933) / Ján Wagner, Darina Salátová
– Kremnické divadelné a hudobné tradície, 2. časť / Arpád Juriš
– Náčrt dejín mesta Kremnice v rokoch 1945 – 1989, 2. časť / Otto Štroffek
– Recenzia na knihu Kremnický montanista / Daniel Kianička