Kremnický rumaj 9

Časopis vo formáte PDF

Obsah
– Obrazy, kresby, fotografie, pohľadnice a osem opisov Kremnice od konca 17. do konca 19. storočia