Kremnický rumaj 7

Časopis vo formáte PDF

Obsah
Špeciálne číslo časopisu. Kremnické štvrte na starých obrazoch a fotografiách!