Konferencia Falšovatelia a problém fálz v dejinách

V roku 2004 sa občianske združenie SOS Kremnica na podnet Sekcie archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied spolupodieľalo na organizácii vedeckej konferencie Falšovatelia a problém fálz v dejinách. Konferencia sa za spoluúčasti Mesta Kremnica a NBS – Múzea mincí a medailí uskutočnila v dňoch 6. – 8. októbra 2004 v priestoroch kremnickej radnice.

Na konferencii odznelo množstvo vskutku zaujímavých príspevkov. V rámci sprievodného programu pripravilo združenie SOS Kremnica pre účastníkov prehliadku historického centra mesta, vrátane honosného, no zchátraného komplexu františkánskeho kláštora na námestí.