Ďalšie záchranné aktivity

K ďalším záchranným aktivitám združenia patrila sanácia záhradného domčeka vo dvore areálu starej elektrárne na ulici Jula Horvátha v Kremnici (november 2002) a znovupostavenie vandalmi zrúteného prícestného kríža nad obcou Kopernica (2003). Neudržiavaná stavba záhradného domčeka v minulosti chátrala, až došlo k narušeniu tektonickej funkcie nosných stĺpikov, podopierajúcich striešku verandy. V spolupráci so skúsenými tesármi z občianskeho združenia Hoblina (Ing. arch. Boris Hochel, Ing. arch. Jaroslav Hrivnák) sa nám podarilo nefunkčné vychýlené stĺpiky vrátiť do pôvodných tesárskych spojov (tie boli navyše zabezpečené kovovými kramlami) a provizórne ich staticky zabezpečiť podmurovaním základov (tehly a kamene kladené na sucho).