Kremnický rumaj 5

Časopis vo formáte PDF

Obsah
– Kedy presne uplynulo 675 rokov od vydania mestských výsad pre Kremnicu? / D. Kianička
– Zaujímavé privilégium pre kremnického organárskeho majstra Izáka Roglmayra / R. Ragač
– Jazykový ostrov a chránená národnostná rezervácia? Sudetonemeckí národopisci v oblasti Kremnice v medzivojnovom období / M. Zückert
– Z dejín kremnického streleckého spolku / J. Kolláriková
– O zavádzaní očkovania proti kiahňam v Kremnici a ostatných stredoslovenských banských mestách / L. Krchnáková
– Denník doktora Hellensteina / B. Glocková
– Kremnica na stránkach tlače / O. Štroffek
– Posledný dom so slamenou strechou v Bartošovej Lehôtke /  D. Kianička
– Kedy už konečne v Kremnici nahradíme aj posledný kamenný múr lacnou napodobeninou (aby bol na veky pokoj?) / L. Kürthy
– Záchranné aktivity občianskeho združenia SOS Kremnica na jeseň 2003 / L. Kürthy
– Prípad Agapa Malkušáka, katechetu františkánskeho rádu v Kremnici / J. Ryník
– Zločin a trest v Kremnici v 17. storočí /  D. Kianička