Kremnický rumaj 4

Časopis vo formáte PDF

Obsah
– Zakladacie listina mesta Kremnica – 675 rokov od jej vydania kráľom Karolom Róbertom / D. Kianička
– Cesta Leonarda Tielescha a Zachariáša Rosenauera za panovníkom do Prahy v roku 1567 / M. Martinický
– Živnostníci v Kremnici / J. Ryník
– Ozdoba špitálskeho kostola / B. Glocková
– Kameň, ktorý nesie ľudský príbeh / Š. Volf – Slamenikov, B. Glocková
– Z dejín kremnického Šturca / O. Finka
– Apoštolskí syndikovia – finanční a právni zástupcovia kremnických františkánov / D. Kianička
– Zabudnutý kremnický kantor / O. Štroffek
– Údržba ľudového domu v Bartošovej Lehôtke / L. Kürthy
– Voľby parlamentného poslanca v Kremnici v r. 1877 / B. Bötös
– Historky z kremnických krčiem / A. Juriš
– Nariadenie mesta Kremnica o nosení šiat z r. 1707 /  D. Kianička
– Gejza Angyal – rozprávanie o stretnutí môjho starkého s maliarom / S. Majerová