Záchrana historického rukopisu a tlačí

V máji roku 2001 združenie (Daniel Kianička v spolupráci s Jankou Kollárikovou z kremnického múzea) sprostredkovalo odborné zreštaurovanie známej kremnickej františkánskej kroniky z 18. storočia. Odborný zásah bol zrealizovaný v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Kronika bola po zreštaurovaní vrátená aj s novou študijnou xerokópiou na rímskokatolícky farský úrad v Kremnici. Na faru bolo v septembri 2001 premiestnené tiež
množstvo vzácnych kníh zo 16. a 19. storočia, ktoré donedávna rozožierala pleseň a drobné hlodavce na oratóriu františkánskeho kostola. Akciu koordinoval Otto Štroffek.