Zmiznutá Kremnica

Vila z 30. rokov 20. storočia na Angyalovej ulici č. 472/149
Nádherná vila z 20. storočia. Napriek zanedbanosti z nej stále sálala energia poctivej architektúry. K objektu sa dokonca zachovali pôvodné dobové plány z 30. rokov 20. storočia. Dom bol tradičnou „prvorepublikovou“ vilou obývanou príslušníkmi strednej či vyššej spoločenskej vrstvy mesta Kremnice, ktorí si nechali architektúru domu navrhnúť renomovanému architektovi. Dom bol v dobrej kondícii a mohol po rekonštrukcii aj naďalej vhodne dopĺňať architektúru vo svojom okolí. Žiaľ, došlo k pravému opaku. Dom bol asanovaný a nahradený niečím, čo vôbec nezapadá do kontextu okolitého prostredia a čo niektorí pre jeho strohé tvary a šedivú studenú farbu volajú „autosumyvárka“. Je to vskutku ústup z bývalých estetických pozícií.
« z 10 »