Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť nás finančne.

Účet občianskeho združenia SOS Kremnica je vedený

vo Všeobecnej úverovej banke.

Váš dar, prosíme, realizujte prevodom na účet SK39 0200 0000 0014 8132 4851​​

V správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno alebo názov firmy, aby sme Vám mohli poďakovať.