Finančný dar

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť nás finančne.

Účet občianskeho združenia SOS Kremnica je vedený

vo Všeobecnej úverovej banke.

Váš dar, prosíme, realizujte prevodom na účet SK39 0200 0000 0014 8132 4851​​

V správe pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno alebo názov firmy, aby sme Vám mohli poďakovať.

Späť