Názvy ulíc v Kremnici medzi rokmi 1867 – 1918

Akna utcza – Šachtová ulica
Állomáshoz-vezető gyalog-út – K železnici vedúca cesta pre chodcov
Állomáshoz vezető szekér-út – K železnici vedúca cesta pre vozy
Alsó-utcza – Dolná ulica
Alsó-vár-köz – Dolná hradná medzierka
Árok-utcza – Jarková ulica
Aranyforgács-utcza – Ulica zlatých stružlín
Bástya-köz – Baštová medzierka
Császár (út) – Cisárska (cesta)
Dobozgyár-köz – Medzierka pri továrni na krabice
Fa-sor – Stromový rad
Felső-utcza – Horná ulica
Felső-vár-köz – Horná hradná medzierka
Fő-Tér – Hlavné námestie
Gyár-köz – Továrenská medzierka
Gyár-utcza – Továrenská ulica
Hámor-Tér – Hámorské námestie
Híd-utcza – Mostová ulica
Iskola-utcza – Školská ulica
Jánosrét-köz – Lúčanská medzierka
Játék-Tér – Námestie pri ihrisku
Kalvária–utcza – Kalvárska ulica
Kért-köz – Záhradná medzierka
Kohó-Tér – Hutnícke námestie
Lepcső-utcza – Schodová ulica
Ligét-utcza – Veternícka ulica
Majer köz. – Medzierka pri majeri
Malom-utcza – Mlynská ulica
Patak-köz – Potočná medzierka
Próna-utcza – Pravnianska ulica
Régi-iskola-utcza – Ulica pri starej škole
Rét-köz – Lúčna medzierka
Rét-utcza – Lúčna ulica
Újlak-Tér – Námestie na Neustiffte (nová sídelná štvrť)
Városház-uzcza –Mestskodomská ulica
Városkapu-tér – Námestie pri Mestskej bráne
Vártemplom-utcza – Ulica pri hradnom kostole
Vízvezeték-utcza – Vodovodná ulica
Zólyom-völgyi-köz – Zvolenskodolinská medzierka
Zólyomvölgyi-utcza – Zvolenskodolinská ulica