Spoluúčasť na podujatí Dobýjanie kremnického hradu

V rokoch 2003 až 2008 sa v Kremnici uskutočnili 6 ročníkov veľkej letnej spoločenskej akcie Dobýjanie kremnického hradu. Historický scenár k podujatiu majúceho podtitul Rekonštrukcia historickej udalosti z roku 1433 alebo Ako sa husitom nepodarilo dobyť Kremnicu spracoval člen združenia SOS Kremnica Daniel Kianička.

Združenie pripravilo okrem toho pre akciu atrakciu Kremnický dávnohľad. V jej rámci vo svojom stánku propagovalo zábavnou formou históriu mesta Kremnice. A to prostredníctvom tzv. dávnohľadu, zázračného prístroja umožňujúceho preniesť sa do minulosti. Kto do neho nazrel, spoznal ako vyzerala Kremnica v minulosti.

S dávnohľadom a prezentáciou vlastného historického periodika Kremnický rumaj sa združenie predstavilo aj na ďalších ročníkoch Dobýjania kremnického hradu (2004 – 2006, 2007).