Núdzové prekrytie prevalenej strechy domu č. 415 v areáli starého mestského pivovaru v Kremnici

Na dome č. 415 vo dvore starobylého kremnického mestského pivovaru sa nad miestnosťou s kupolovitou klenbou zrútila v zime 2001/2002 strecha. Keďže bol predpoklad, že rekonštrukčné práce na dome v najbližšom čase nezačnú, rozhodli sme sa vzhľadom na jeho význam zabezpečiť na vlastné náklady aspoň jeho provizórne prekrytie, aby nedošlo k poškodeniu muriva klenby.

Na základné zabezpečenie a previazanie zvyškov konštrukcie krovu, vyvlečených z pôvodných tesárskych spojov, sme použili (Daniel Kianička, Luboš Kürthy) klasické kovové kramle. Nad úplne obnaženou časťou strechy sme zhotovili jednoduchú drevenú konštrukciu, na ktorú boli pripevnené nepremokavé plachty, pričom v miestach s lokálnymi výpadkami krytiny sme sa pokúsili povkladať chýbajúce škridle. Týmito jednoduchými úkonmi sa nám aspoň dočasne podarilo ochrániť murivo klenby pred deštrukčným pôsobením mrznúcej vody a snehu. Aj v tomto prípade nemuselo dôjsť k takej rozsiahlej škode na objekte, keby nebola zanedbaná jeho priebežná údržba. Zatekaním dažďovej vody totiž došlo k narušeniu a postupnej deštrukcii koruny nosného obvodového muriva, ktorá nakoniec so sebou strhla celú konštrukciu zdravého krovu.

Po dlhej zime 2002/2003 sa náš zásah ukázal ako úspešný. Nebol zaznamenaný výraznejší pohyb zosunutého krovu a zároveň suché prekryté tehlové murivo chránenej klenby nebolo vystavené nepriaznivým vplyvom počasia (mrznúcemu dažďu a snehu). V septembri roku 2003 sme už len na niektorých miestach čiastočne upevnili, prípadne úplne vymenili potrhané nepremokavé plachty z predchádzajúceho roka. Dom tak prežil ďalšiu zimu. Na záver skonštatujme, že po odpredaní objektu bol, našťastie, tento v rokoch 2004 – 2007 zrekonštruovaný a v súčasnosti je už obývaný.