300 rokov od najstaršieho vyobrazenia mesta Kremnica

Najstarším známym pohľadom na Kremnicu je veduta s titulom Cremnitz und Bergwerck daselbst. Ide o známu rytinu, údaje o jej pôvode sa však v jednotlivých publikáciách značne rôznili. Datovaná bola dokonca do 16. storočia. To by znamenalo, že ide o jedno z najstarších mestských vyobrazení na našom území. Žiaľ, nie je tomu tak. Veduta bola publikovaná v tzv. Maximiliánovom banskom poriadku. Výskum však ukázal, že nie v jeho najstarších vydaniach z rokov 1565 a 1573, ale až vo vydaní z roku 1703. nachádza sa v záhlaví kapitoly a právach banských iest. Autormi tohto najstaršieho vyobrazenia Kremnice, ktoré bolo vyhotovené presne pred 300 rokmi, sú rytci a vydavatelia Johann Andreas Pfeffel (1674 – 1748/1750) a Christian Engelbrecht (1672 – 1735) pôsobiaci vo Viedni.

O tom, že veduta je zo začiatku 18. storočia, svedčí aj jej vizuálny obsah. Na námestí stojí už františkánsky kláštor, ktorý bol postavený v rokoch 1653 – 1660. na streche má pravdepodobne ešte starú drevenú vežu
postavenú v roku 1660 a prestavanú v roku 1672. kamennú vežu postavili františkáni na kláštore až v roku 1706, teda tri roky po publikovaní veduty v Maximiliánovom banskom poriadku. Zámerom tvorcov rytiny bolo vyobrazenie mesta, ale i baní. V ľavej časti veduty, ktorá zachytáva mesto od juhozápadu, je alegorické vyobrazenie banských diel a baníckej práce. To, že ide o alegóriu je zrejmé z faktu, že
sú tu zakreslené aj vodné banské zariadenia. Do zobrazenej vyššoe položenej oblasti prvého žilného systému však nebola voda nikdy privádzaná. Vychádzajúc z neskorších vedút nie je pravdepodobné, že by v uvedenej oblasti bola nejaká väčšia zástavba. Teda aj zoskupenie gápľov, banských hospodárskych a administratívnych budov (zaujímavá je podobnosť jednej zo stavieb – veže s tzv. hodinovou vežou kremnického Mestského hradu) má skôr symbolický význam. Aj keď najstaršie vyobrazenie mesta Kremnice je až z roku 1703, nič to nemení na fakte, že ide o veľmi cenný prameň k dejinám mesta Kremnice.

Daniel Kianička: 300 rokov od najstaršieho vyobrazenia mesta Kremnice. Kremnické noviny, jún 2003, s. 6.