Banícky dom na Zechenterovej ulici č. 332/13
Jedno z najmalebnejších zákutí sa v Kremnici nachádzalo na Zechenterovej ulici východným smerom neďaleko pošty. V jedinečnom prostredí vo svahu vedľa úzkych schodov a chodníka sa nachádzala záhrada s malebným tehlovým plotom, čerešňou a kamenným baníckym domom. Dom nemal narušenú statiku a bolo v ňom zachovaných viacero pôvodných drevených prvkov a kachľových pecí. Po jeho odpredaji však nový majiteľ dom v roku 2004 zbúral, pričom je zarážajúce, že na parcele nedošlo ani k výstavbe nového objektu ani k žiadnemu využitiu parcely. Namiesto malebného zákutia tak musíme hľadieť na zanedbaný a vskutku málo pôvabný pozemok. Sme naozaj jediní, komu sa to nepáči?
« of 10 »